Presentació

El 25 de febrer de 2005 s’aprovà el Reial Decret 208/2005 relatiu als aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus, també conegut com Reial Decret RAEE. Aquesta norma té com a objectius “reduir la quantitat d’aquests residus i la perillositat dels components, fomentar la reutilizació dels aparells i la valorització dels seus residus, i determinar una gestió adequada mirant de millorar l’eficàcia de la protecció ambiental”.

Segons el Reial Decret, la gestió dels Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics és una responsabilitat dels productors d’aquests aparells, que poden exercir-la de manera individual o agrupats en Sistemes Integrats de Gestió (SIG). Els SIG tenen com a missió garantir la recollida, el transport i el tractament ambientalment adequat d’aquests residus.

OfiRaee és la plataforma informàtica que coordina al conjunt de SIG que operen en una comunitat autònoma, amb l’administració autonòmica i els ens locals, i les Deixalleries.