Què és OfiRaee?OfiRaee és la Plataforma Informàtica de Coordinació Logística per a la Gestió dels RAEE procedents de les Deixalleries municipals. És doncs, el punt de trobada i coordinació de tots els principals agents que participen en el reciclatge: els SIG autoritzats, els ens locals i les Deixalleries. D’aquesta manera s’optimitzen recursos, s’homogeneitza la informació, es facilita la facturació dels ens locals als SIG i es resolen amb major eficàcia les possibles incidències.

Els objectius d’OfiRaee són:

• Automatitzar la gestió i la recollida dels RAEE procedents de les Deixalleries municipals.
• Assolir un ús eficaç i eficient dels recursos de càrrega i transport dels SIG adherits.
• Homogeneïitzar la informació i els criteris de traçabilitat dels RAEE procedents de les Deixalleries municipals.
• Obtenir i generar informació agregada, fiable i unificada, sobre la quantitat de RAEE recollida i gestionada des de les Deixalleries municipals en els àmbits local, autonòmic i estatal.