Funcionament  

OfiRaee funciona mitjançant una eina informàtica pròpia accessible des del web corporatiu. Opcionalment, també es poden realitzar les gestions a través del Call Center d’OfiRaee ( 902 003 958).

  1. La Deixalleria envia la sol·licitud de recollida de RAEE.

  2. OfiRaee tramita la solicitud automàticament, la processa i l’assigna a un dels SIG autoritzats.

  3. El SIG gestiona la retirada dels RAEE mitjançant transportistes autoritzats.

  4. Els RAEE són traslladats a la planta de tractament autoritzada, on seran processats per a la seva descontaminació i reciclatge.

  5. OfiRaee emet factures dels ens locals als SIG.

El sistema permet un seguiment precís de la traçabilitat dels residus